Variabele en Flexibele opvang

Variabele / Flexibele kinderopvang is bedoeld voor ouders die onregelmatig kinderopvang nodig hebben. Deze vorm van kinderopvang is vanaf 2013 mogelijk bij ’t Zonnehoekje tijdens werkdagen en binnen de openingstijden van ons kinderdagverblijf.

 

’t Zonnehoekje streeft naar een zo flexibel mogelijk aanbod, maar kan geen flexibele opvang garanderen.  We streven naar een zekere continuïteit voor de kinderen door te stellen dat elk kind minimaal een dagdeel per week wordt ingepland. Dan hoeft uw kind niet telkens opnieuw te wennen. Uitgezonderd vakanties uiteraard.

 

Voorwaarden Variabele opvang

• Ouders kunnen via formulier op locatie een verzoek indienen met data en dagdelen waarvoor kinderopvang nodig is.

• U neemt een vast aantal dagdelen per maand af, de dag / het dagdeel kan wisselend zijn. 

• De reguliere tijden blijven gehandhaafd en kan de opvang niet per uur! 

• Maandelijks vóór de 15de van de maand dienen de dagen / dagdelen ingeleverd te worden voor de maand erna. Binnen 5 dagen ontvangt u uw aanvraag, voorzien van een paraaf voor akkoord,  

  retour met de mededeling of inplannen wel / niet mogelijk is. Eventueel zal er een alternatief aangeboden worden. Daarna is de reservering definitief.  De roosters van de pedagogisch

  medewerkers worden op de 15de vastgesteld op basis van de ingeleverde roosters. Dus bij te laat inleveren kan het zijn dat het op bepaalde dagdelen niet mogelijk is opvang te bieden. 

• Het kind kan in principe alleen in de eigen groep komen. Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ingepland wordt, kan dit door de pedagogisch   

  medewerkers worden aangegeven.

• Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel per email bevestigd is, is de reservering definitief. 

  Dit gebeurt in de week nadat de aanvraag ingediend is. Ongeacht of het kind wel of niet aanwezig is, zal de toegekende dag in rekening gebracht worden.

• Het is mogelijk om een variabel contract in vaste maandtermijnen te administreren. Dit geschiedt echter alleen met het oog op een eenvoudige administratieve afhandeling vooral m.b.t. uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.