Geen prijsverhoging 2013

Terug

13-09-2013 Gelet op de onduidelijkheden met betrekking tot de kinderopvang toeslag voor 2013 en wat voor financiële gevolgen dat heeft voor de ouders hebben wij besloten om onze tarieven per 1 januari 2013 voor de dagopvang niet te verhogen en deze te handhaven op het huidige niveau van € 6,36.
Wat betreft de BSO hebben wij een aanpassing gedaan in de calculatie van het aantal af te nemen uren, dat heeft geresulteerd in een afname van het uurtarief van € 6,15 naar € 5,93.