Voorstellen Clustermanager !!

Terug

09-09-2015

Beste ouders/verzorgers,


Hiermee willen wij onze nieuwe clustermanager aan u voorstellen.


Klik hier voor om kennis te maken met onze nieuwe Clustermanger Gerdien Dutrieux. Zij stelt zich aan u voor en en leest u meer informatie over deze voor ons nieuwe functie.


Met vriendelijke groet,


Meral Polat


Directeur