Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Terug

01-03-2021

Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen (bericht van de SVB, zij zullen het bedrag ook aan u uitbetalen)
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/met-toeslag 


Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten.


De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.


Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).


Hoe hoog is de vergoedingDe hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.


U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragenU ontvangt rond 3 april 2021 vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel u krijgt. Rond 8 april 2021 krijgt u het bedrag op uw rekening gestort. 


Binnenkort leest u op onze website uitgebreide informatie over de regeling en hoe het bedrag wordt berekend.


Het is nog niet bekend wanneer de buitenschoolse opvang weer open gaat. Is dat later dan 1 maart? Dan is het mogelijk dat u onze brief en het bedrag op een later moment krijgt. Het maakt niet uit wat voor soort opvang u heeft. Zodra wij meer weten, leest u dat op onze website.


Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppenVoor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.