Mondkapje

Terug

01-12-2020

Vanaf heden willen wij u vragen een mondkapje te dragen indien u ons pand betreed. Vanaf vandaag is het verplicht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Ook voor binnen de kinderopvang is er vanuit de overheid een dringend verzoek om een mondkapje te dragen indien ouders het pand betreden. Als organisatie zullen wij hier gehoor aan geven. Dit betekent voor u als ouder:


1. Draag ten alle tijden een mondkapje indien u het pand van de kinderopvang betreed.
2. indien u geen mondkapje draagt kan de pedagogisch medewerker u verzoeken het pand te verlaten. 
3. Uiteraard is nog steeds de regel, kom u kind niet ophalen indien u ziekteverschijnselen heeft. 

Door deze werkwijze kunnen wij de gezondheid van de kinderen en onze pedagogisch medewerkers waarborgen. 
Wij danken u bij voorbaat voor u medewerking.