Vertrouwenspersonen voor medewerkers

Er zijn situaties denkbaar dat medewerkers een vermoeden hebben, of een ontevredenheid voelen, waarmee zij (nog) niet naar de leidinggevende/directie willen stappen of zich willen wenden. Niet iedere leidster is mondig genoeg of voelt zich vrij genoeg om naar diegene een vermoeden of 'klacht' uit te spreken. Om deze reden hebben wij een voor Kinderopvang ’t Zonnehoekje heft meerdere vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn leidsters die werkzaam zijn bij ‘t Zonnehoekje in verschillende vestigingen. Zij bieden een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij je het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij leidinggevende/directie van onze organisatie. 

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk.

Bovendien hebben de vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht.