Jaarverslag klachten KOV 't Zonnehoekje

Openbaar jaarverslag 2016 ouders BV

Openbaar jaarverslag 2016 ouders NH BV

Openbaar jaarverslag 2016 oudercommissie BV

Openbaar jaarverslag 2016 oudercommissie NH BV

 

1 Verslag KDV (Kinderdagverblijf) en BSO (buitenschoolse opvang)

In januari 2005 is de Wet op de Kinderopvang ingevoerd. Met de invoering van de wet zijn er landelijke regels gekomen voor de inspectie. Het aantal inspectiegebieden waar de GGD toezicht op dient te houden is uitgebreid. De GGD inspecteert naast de veiligheid en de gezondheid ook of de kinderopvanginstellingen voldoen aan de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. 

Een van de wettelijke vastgestelde eisen vanuit het klachtrecht is, dat Kinderopvang ’t Zonnehoekje  per kalenderjaar een openbaar jaarverslag klachten opstelt. Vanaf 2017 is dit geen verplichting meer en zal kinderopvang 't Zonnehoekje alleen een jaarverslag opstellen indien er klachten zijn binnengekomen. Kinderopvang ’t Zonnehoekje  is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

2 Verslag Oudercommissie 
Jaarlijks brengt Kinderopvang ’t Zonnehoekje  een verslag uit van de klachten oudercommissie die in het voorafgaande jaar behandeld zijn. Vanaf 2017 is dit geen verplichting meer en zal kinderopvang 't Zonnehoekje alleen een jaarverslag opstellen indien er klachten zijn binnengekomen. Er is een beknopte beschrijving van de regeling klachten bij Kinderopvang ’t Zonnehoekje, deze is te lezen op onze site. De ervaringen leren dat, door de korte en open communicatielijnen tussen de oudercommissieleden en de directie van Kinderopvang ’t Zonnehoekje  knelpunten of problemen rechtstreeks besproken worden.

 

Kinderopvang ’t Zonnehoekje  is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.