Dagindeling BSO

Globale dagindeling buitenschoolse opvang  

Het programma van BSO ’t Zonnehoekje biedt een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan overgang en overdracht tussen school, bso en ouders, verzorging, samenzijn, vrij spel en exploratie. Kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom worden er op de groepen vaste dagindelingen gebruikt.

Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een gedeelte van de tijd in te vullen zoals zij dat willen.

 

Er wordt bewust aandacht besteed aan de overgang van school naar de BSO. Tijdens het brengen en halen van de kinderen worden de bijzonderheden doorgenomen met de leerkrachten e/o ouders. Hierbij is er ook ruimte om de ouders te vertellen over de activiteiten die gedaan zijn en hoe het kind dat heeft ervaren.

 

Kinderen worden altijd gestimuleerd om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Als de leidster opmerkt dat een kind liever haar/zijn eigen weggaat, dan is daar alle begrip voor. De mogelijkheid is er om je even ‘terug te trekken’ indien daar behoefte voor is.

 

Voorbeeld dagindeling ‘gewone’ schooldag

 

14.00 – 15.30

De kinderen worden opgehaald en komen aan op de BSO. Vrij spelen. Kinderen worden tot 15:30 uur opgevangen in een samengestelde basisgroep.

15.30 – 16.00

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

16.00 – 16.30

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

16.30 – 18.30

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag indeling voor woensdag 

 

11.00 – 12.45

De kinderen worden opgehaald en komen aan op de BSO.

12.45 – 13.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te lunchen, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

13.30 – 14.00

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

14.00 – 15.00

Er wordt een creatief- knutselwerk gemaakt samen met de kinderen

15.00 – 15.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

15.30 – 16.30

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

16.30 – 18.30

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale  dagindeling schoolvakanties opvang

De openingstijden van de vakantieopvang worden jaarlijkse opnieuw vastgesteld.

Tijdens deze schoolvakanties biedt  Kinderopvang ’t Zonnehoekje hele dagen opvang. In de vakantie en tijdens studiedagen zullen de dagindelingen anders worden gemaakt. Er is dan meer ruimte om activiteiten te organiseren en excursies te maken.

 

Is het slecht weer dat zullen wij de dag binnen doorbrengen op de BSO, dan ziet een dagindeling tijdens schoolvakantie opvang er al volgt uit:

 

08.00 – 09.30

De kinderen worden door de ouders, gebracht. Vrij spelen. Kinderen worden tot 09.00 uur opgevangen in een samengestelde basisgroep.

09.30 – 10.30

Gezamenlijk moment, de kinderen krijgen drinken en fruit

10.30 – 11.45

De kinderen nemen deel aan de aangeboden activiteit of gaan vrij spelen

11.45 –12.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te warm te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

12.30 – 15:30

Er wordt een creatief- knutselwerk gemaakt samen met de kinderen

15.30 – 16.00

Gezamenlijk moment, de kinderen krijgen iets te eten en drinken

16.00 – 16.30

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

16.30 – 18.30

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep