Kind-Leidster Ratio bso

De Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving beschreven die een basis kwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kindratio.

Het aantal vakbekwame leidsters (PW3 of vergelijkbaar) dat aanwezig is, is in verhouding tot het

aantal gelijktijdig aanwezige kinderen per groep.

De Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving bevatten regels die een basiskwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Eén van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kindratio. Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. De regels voor Buitenschoolse opvang :

 

Dit wordt berekend op basis van: 1 leidster per 10 aanwezige kinderen 4 t/m 12 jaar

’t Zonnehoekje heeft in het werkplan de kind- leidster ratio uitgebreid per locatie uitgewerkt.