Samenvoegen groepen bso

Kinderopvang 't Zonnehoekje heeft 3 locaties waar buitenschoolse opvang word geboden:

 

Rotuisstraat 1a, Hoorn 

Twee horizontale groepen met 31 kinderen per dag in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar.

1 Basisigroep van 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

1 Basisgroep van 16 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12jaar.

 

Tussenmeer 377, Amsterdam

Twee Horizontale groepen met 29 kinderen per dag in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar

1 Basisgroep van 9 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 8 jaar.

1 Basisgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot 12 jaar.


Evertweertplantsoen 3c, Amsterdam

4 Basisgroepen waar intotaal plek is voor 60 kinderen van 4 jaar tot 12 jaar.

1 Basisgroep van 10 kinderen van 7 tot 12

1 Basisgroep van 20 kinderen van 7 tot 10

1 Basisgroep van 20 kinderen van 4 tot 5

1 Basisgroep van 10 kinderen van 7 tot 12 


Een van de pedagogische uitgangspunten van ‘t Zonnehoekje is het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. Dit gebeurt onder andere doordat elk kind een eigen basisgroep heeft met vaste pedagogische medewerkers. Om verschillende redenen kan het nodig zijn om groepen samen te voegen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van het 4-ogen/oren principe in combinatie met bedrijfsmatige overwegingen, zoals aan het begin en/of einde van de dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. Ook tijdens vakantiedagen, studiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Door het samenvoegen van groepen kunnen we tevens voorkomen we dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet.

We hanteren de volgende uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen:

  • Elk kind heeft een vaste basisgroep
  • Elk kind is gekoppeld aan maximaal drie pedagogisch medewerkers
  • Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en PKR gevolgd
  • Elk kind maakt naast zijn eigen basisgroep gebruik van maximaal één andere basisgroep ruimte
  • Ouders worden bij plaatsing geïnformeerd over de samenwerking met de tweede basisgroep.
Ouders worden mondeling geïnformeerd. Ieder kind maakt maximaal gebruik van 2 basisgroep ruimtes.