Veiligheid van de kinderen BSO

Het lopen van school naar de BSO

De kinderen verzamelen zich op een afgesproken plaats bij school.

De kinderen gaan niet rennen en zij wachten op elkaar op vaste punten en bij het oversteken. Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets in onze planning misgaat. Wij maken altijd de afspraak met scholen dat de kinderen onder toezicht van een volwassene zijn. Dit is in de meeste gevallen een leerkracht van de school. Oudere kinderen mogen zelf (eventueel met de fiets) vanuit school naar de BSO komen als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

 

Kindcontracten

Oudere kinderen (meestal vanaf 8 jaar) krijgen individuele contracten, zogenaamde kindcontracten, als zij activiteiten gaan ondernemen buiten de vestiging of als ze zelfstandig naar de BSO lopen of fietsen. Deze contracten worden gemaakt na mondelinge afspraken met de leidsters van de BSO en ondertekend door de ouder, de groepsleiding en uiteraard door het kind zelf! Het kind leert op deze manier zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze steeds meer uit bouwen. Uiteraard moet een kind eerst bewijzen dat het in staat is om de gemaakte afspraken na te komen voordat de volgende stap genomen wordt.

 

Vriendjes en Vriendinnetjes

Vriendjes of vriendinnetjes mogen in overleg komen spelen op de BSO. Daarbij wordt altijd overlegd met de ouder van het betreffende kind, ook over het ophalen, en er wordt gekeken  of de situatie in de groep (aantal kinderen en groepssamenstelling) het toelaat. Als het te druk is kan het vriendje of vriendinnetje niet komen. Er wordt tevens goed gekeken of alle  kinderen wel aan bod komen en niet steeds hetzelfde kind een vriendje meeneemt. De kinderen die komen spelen moeten voor een bepaalde tijd worden opgehaald. 

 

Bij de oudere groep komen regelmatig buurtkinderen even langs. Dit is meer een in- en uitloop. De kinderen van de naschoolse opvang kunnen de buurtgenoten ook op het speelveld  van ‘t Zonnehoekje  ontmoeten.

 

Spelen bij andere kinderen thuis                                                   

Dat mag alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

 

Verantwoordelijkheid ouders in BSO ‘t Zonnehoekje

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van BSO ‘t Zonnehoekje  verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

 

Verdere veiligheidsregels

 • We rennen niet in de ruimte of op de gang. Er zijn anderen die dat niet leuk vinden en de kans is groot dat je tegen iemand aan loopt of iemand omver loopt.
 • De grote kinderen melden het altijd als ze naar een andere ruimte buiten de BSO gaan.
 • We komen niet op het kantoor.
 • We staan niet op het meubilair zoals tafels, stoelen, banken en kasten.
 • We hangen onze jassen en eventueel tassen, vesten, sjaals en mutsen netjes op aan de kapstok.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met scherp materiaal.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met spelmateriaal. Er wordt niet mee gegooid, want dat is gevaarlijk en het spelmateriaal kan zo kapot gaan.
 • We schoppen en slaan elkaar niet.
 • We eten en drinken aan tafel.
 • We doen koud water bij onze thee.
 • We koken onder begeleiding. Als wij tosti’s maken letten wij erop dat we ons niet verbranden aan de hete tostiapparaat.
 • We spelen niet met scherp bestek.
 • Als we buiten in een ruzie verzeild raken waar we zelf niet uitkomen gaan we terug naar ‘t Zonnehoekje  om raad te vragen aan de leidsters.
 • We houden ons aan de afspraken die in ons contract staan.
 • We blijven bij elkaar als we in een groep naar buiten gaan.
 • We vragen aan de leidster of we naar buiten mogen en zeggen waar we naar toe gaan.
 • We letten op elkaar en waarschuwen onze groepsgenoten als er gevaar dreigt.

 

Calamiteiten  

In geval van een calamiteit, is er in het gebouw voldoende ondersteuning door andere volwassenen, met EHBO en of BHV diploma. Zij zijn ook betrokken bij de gang van zaken in het gebouw.

 

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in BSO ‘t Zonnehoekje  bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van BSO ’t Zonnehoekje. Indien noodzakelijk evacueren wij de kinderen naar onze verzamelplaats  tegenover onze BSO. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar te komen halen. Meldt dan altijd aan de leidster dat u uw kind mee neemt.

 

Mishandeling of vermoedens hiervan

Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. BSO ‘t Zonnehoekje  zal ouders uitnodigen voor een gesprek. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

 

Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken voor ons pand te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten.

 

Intercom bij ingang en camera’s in de groepen

‘t Zonnehoekje  maakt gebruik van  intercom  apparatuur als ouders hun kroost komen brengen of ophalen. De maatregel hebben wij toegepast om vreemden buiten de deur te houden. Als opa nu een keer Marietje komt ophalen maar dit niet is doorgegeven, weet de leiding niet wie opa is. Als opa's vingerafdruk in het systeem staat, voorkom je deze problemen. Wie niet geregistreerd staat, komt simpelweg niet binnen. De veiligheid van onze kinderen gaat boven alles. Elke groep binnen ‟t Zonnehoekje is voorzien van een camera. De camera neemt 24 uur per dag op. Dit is voor veiligheid van kinderen en personeel.

 

Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid

Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoen alle ruimtes aan alle veligheidseisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Tevens beschikken wij over een ontruimingsplan; dit plan kunt u indien gewenst bij ons op kantoor inzien. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebben wij een protocol  calamiteiten. In dit protocol staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of met een kind.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige WA-verzekering. Kinderopvang ’t Zonnehoekje  heeft een ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers.

Mochten er meegebrachte (persoonlijke) spullen van kinderen ( kleding, speelgoed, verzorgingsspullen enz.) onverhoopt zoekraken of kapot gaan is Kinderopvang ’t Zonnehoekje  hiervoor niet aansprakelijk!