Doelstelling

De leidsters van kinderdagopvang ’t Zonnehoekje hechten veel waarde aan een goede opvang, verzorging en begeleiding van de kinderen. Als kinderdagverblijf zijn we hier ook verantwoordelijk voor. Onze doelstelling is dan ook het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. Hierin staan het bieden van veiligheid en het geven van warmte centraal.

 

Ook het stimuleren van de ontwikkeling in spelvorm speelt een belangrijke rol in onze doelstelling. We proberen hierbij aan te sluiten bij de ontwikkeling, het niveau en de belevingswereld van het kind en we proberen hem/haar uit te dagen.