Diëten en allergieën

Bij speciale diëten of allergieën dienen de PM-ers tijdig op de hoogte te worden gesteld, zodat hier op een adequate manier rekening mee kan worden gehouden. De wensen en bijzonderheden m.b.t. voeding worden ook besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het aanmeldformulier. Mocht er bij een kind kans bestaan op een (ernstige) allergische reactie op bepaalde voedingsmid-delen, dan zijn de ouders verantwoordelijk om ons zorgvuldig hierover te informeren over de situatie en over hoe in dergelijke situaties door de PM-ers gehandeld dient te worden. Mocht speciale voeding nodig of wenselijk zijn, die wij vanuit ’t Zonnehoekje niet kunnen aanbieden, vragen wij de ouders dit van huis mee te nemen.