Kind-Leidster ratio

In de Wet Kinderopvang zijn regels beschreven die een basis voor de kwaliteit en de kinderopvang in Nederland waarborgen. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kindratio. Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. Kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen een verschillende mate van afhankelijkheid.

De regels voor het kinderdagverblijf:

 

  • één pedagogisch medewerkster per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar
  • één pedagogisch medewerkster per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  • één pedagogisch medewerkster per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
  • één pedagogisch medewerkster per acht aanwezige kinderen van 3 jaar tot 4 jaar

 

’t Zonnehoekje heeft in het werkplan de kind- leidster ratio uitgebreid per locatie uitgewerkt.