Ruildagen

Ruildagenbeleid 2024  

 

 Het opnemen van een ruildag is een extra service die wij de klant, indien het mogelijk is, willen aanbieden. Het ruilen van opvandagen is een exra service; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ruildagen kunnen niet worden geaccepteerd, indien het BKR (beroepskracht kind ratio) niet kloppend is. Een ruildag is pas definitief als deze is goedgekeurd.

 

Vragen en antwoorden:

 

Wanneer mag een dag geruild worden?

-      Indien u minimaal twee weken van te voren meldt dat uw kind niet zal komen, kan deze dag worden gebruikt als ruildag

-      Ruildagen kunnen alleen in hetzelfde kalenderjaar worden afgenomen en vervallen ieder jaar op 31 december.

 

Welke dagen kunnen niet geruild worden?

-      feestdagen

-      Ziekte dagen

-      Dagen waarvoor u uw kind niet op tijd heeft afgemeld

-      Een reguliere BSO dag kan niet geruild worden naar een studiedag of vakantiedag

-      Tijdens de schoolvakantie kunnen er geen ruildagen worden aangevraagd of toegezegd

 

Hoeveel ruildagen kunt u per jaar inzetten?

Elke ouder kan maximaal 4 ruildagen per jaar inzetten.

 

Hoe kun je een ruildag aanvragen?

-      Een ruildag kunt u aanvragen via de ouderapp

 

Ik heb een ruildag aangevraagd, deze is toegezegd, maar ik wil hier geen gebruik van maken, wat

nu?

-      Deze ruildag is komen te vervallen, hiervoor kunt u geen nieuwe ruildag voor aanvragen