Ruildagen

Ruildagenbeleid

Ruildagen en Extra dagen

Het opnemen van een ruildag of extra dag is een extra service die wij de klant - als het even kan - heel graag willen bieden. Het ruilen van een dag is kosteloos, maar aan een extra dag zijn kosten verbonden.

De klant dient altijd te overleggen omdat  de PM-ers altijd eerst moeten kijken in onze planning wat mogelijk is i.v.m. alle wettelijke eisen waar we ons aan te houden hebben.

 

Ruildagen

Doel ruildagen: de gelegenheid bieden aan ouders om een reguliere opvangdag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve opvangdag (ruildag). Het maximum aantal ruildagen per  jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week waarvoor ouders een plaatsingsovereenkomst met ons hebben afgesloten maal 2.

Bijvoorbeeld bij 2 dagen opvang per week, hebben ouders recht op 4 ruildagen per jaar.

 

Voor het opnemen van een ruildag gelden de volgende ‘spelregels’:

  • Ruildagen kunnen uitsluitend binnen de contractperiode worden opgenomen;
  • Het ruilen van de dagen dient binnen één kalenderjaar plaats te vinden;
  • Opvangdagen die op nationale feestdagen en studiedagen van het kind vallen kunnen geruild worden; (let erop dat het aantal ruildagen afhankelijk is van het aantal dagen per week waarvoor de plaatsingsovereenkomst met ons is afgesloten, maal 2)
  • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd;
  • Het kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er  in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen;
  • De aanvraag om te ruilen wordt gedaan door een mail te sturen naar info@zonnehoekje.com. Minimaal 2 weken voordat de ruildag wordt opgenomen;
  • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
  • De groepsleiding laat u mondeling of via de mail weten of wij akkoord kunnen gaan met uw verzoek;
  • Als de ouder kinderen heeft op verschillende groepen, moeten zij voor ieder kind apart een aanvraag indienen.

 

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.


Klik hier voor onze ruildagen formulier