Studiedag 13 november 2019

Terug

01-09-2019 01-10-2019 

KOV ’t Zonnehoekje mag conform de Wet op de Kinderopvang twee dagen per jaar sluiten voor deskundigheidsbevordering. Elk jaar kiezen de leidsters zelf thema’s uit om zich er verder in te bekwamen. De behoefte komt dus van de werkvloer en is vakinhoudelijk. In 2019 gaan wij verder op een energieke manier onderzoeken wat onze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergeen zijn op de werkvloer.


Woensdag 13 november zullen wij gesloten zijn ivm een studiedag voor het personeel.


Drie keer per jaar is er een studiedag voor alle pedagogisch medewerkers.


Wij hebben onze trainingen in 2019 zoveel mogelijk op de zaterdagen gehouden, om te voorkomen dat onze opvang  niet hoeft te sluiten.


Alle vestigingen van op 't Zonnehoekje zijn gesloten op woensdag 13 november 2019 en er is dus geen opvang mogelijk. Deelname is verplicht voor alle medewerkers van 't Zonnehoekje.


Wanneer u op deze dag, normaal gesproken uw kind(eren) naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang zou hebben gebracht, mag u deze dag op een ander tijdstip inhalen. Overlegt u dan wel even vooraf met de medewerkers, zodat het ook zeker is, dat er op die dag plaats is.


Onze studiedag op 14 november heeft als doel dat de medewerkers op deze dag verdieping aan kunnen brengen in onderwerpen waar zij regelmatig in hun werk mee te maken hebben. Op deze dag zijn ook andere ter zake deskundigen aanwezig om hieraan een bijdrage te verlenen. Het is voor medewerkers niet alleen nuttig, maar ook fijn om op deze manier een dag met elkaar aan de slag te gaan. Daarnaast ontmoeten zij ook collega's van de andere locaties, wat weer kan leiden tot het uitwisselen van ervaringen. De studiedag is één van de middelen, die ingezet wordt als deskundigheidsbevordering van medewerkers.