Oc-leden

Terug

03-01-2021

We zijn op zoek naar nieuwe OC- leden!!

Beste ouders/verzorgers,

We zijn op zoek naar nieuwe OC leden De oudercommissie van kinderdagopvang 't Zonnehoekje is op zoek naar nieuwe oudercommissieleden (OC).
Bent u geïnteresseerd???

Wat houdt het in.......
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd een ongevraagd advies uit te brengen aan de kinderdagopvang van jouw kind.Als OC-lid, dien je ervan bewust te zijn niet uitsluitend het eigen belang te behartigen, maar het belang van alle ouders en kinderen van de opvang te vertegenwoordigen.

Daarnaast wordt er 1x per jaar een OC vergadering gehouden in bijzijn van de hoofdleidster (en indien nodig ook van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker). Tevens vindt er 1x per jaar een algemene OC vergadering plaats, waarbij alle locaties samen komen (1 OC-lid per locatie wordt hiervoor uitgekozen om hierbij aanwezig te zijn).

Dus wil je ook meedenken over de invulling van de opvang van je kind/kinderen. Heb je een mening over ons voedingsbeleid, de prijsverhogingen of bijvoorbeeld ons pedagogisch beleid...


MELD JE DAN NU AAN!


Je kunt je aanmelden bij de hoofdleidster of mailen naar info@zonnehoekje.com o.v.v: Aanmelden OC- lid Hopelijk tot snel!