Voorstelen pedagogisch coach

Terug

01-09-2022

Hallo ouders en pedagogisch team van kinderopvang ’t Zonnehoekje


Ik ben Renate Rem-Compas. Ik werk sinds maart als Leidster op ’t Zonnehoekje in Alkmaar. Naast mijn werkzaamheden op de groep, ben ik nu ook pedagogisch coach. Als externe coach ben ik beschikbaar voor alle medewerkers van kinderopvang ’t Zonnehoekje Hoorn. Zij zijn er dagelijks met al hun liefde en aandacht om jullie kinderen een sfeervolle en veilige plek te bieden, waarin ze zich gezien voelen en zich met plezier kunnen ontwikkelen.


Als een kind zich veilig voelt zal het van nature gaan ontdekken, groeien en nieuwe ervaringen willen opdoen. In mijn werk ondersteun ik de pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling en om zich (nog) bewuster te maken van hun handelen… want ZIJ maken het verschil! Op welke manier bieden ze de kinderen een veilig gevoel? Hoe ondersteunen ze de kinderen in het opbouwen van zelfvertrouwen? Ik ben minimaal 12 maal per jaar op de groepen beschikbaar voor vragen, observaties en het fungeren als klankbord. Dus jullie zullen me vast snel zien op de groepen.


Tot snel.


Groetjes, Renate Rem-Compas