Achterwacht

Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is en de PKR wordt niet overschreden, dan is de achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen 15 minuten de kinderopvang kan bereiken. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie.
Indien door ziekte, verlof of bedrijfseconomische redenen de achterwacht uitvalt, zal er worden overgegaan op de achterwacht op afstand. 

 

Elke vestiging van Kinderopvang ’t Zonnehoekje heeft een achterwachtregeling.

De achterwachtlijsten hangen op een goed zichtbare plekken in de groepen / kantoor en in de locatiegerichte werkplannen staat inzichtelijk geschreven wie deze personen zijn en hoe zij telefonisch te bereiken zijn.