Inzet andere volwassenen

Naast de gediplomeerd leidsters worden er ook stagiaires ingezet op de groep.

Hierop is het BPV-beleid van toepassing. De stagiaire werkt onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een geschoolde leidster. Zij is een medewerkster bij het verzorgen en begeleiden van kinderen. De stagiaire werkt ten allen tijde boventallig op de groep, naast de reeds geschoolde leidster(s). Regelmatig moet de groepsleiding taken vervullen,waarbij het noodzakelijk is om de groep en de kinderen te verlaten. Onze pedagogisch medewerkers worden dagelijks ondersteund in hun werkzaamheden door een groepshulp. De groepshulp doet alle ondersteunende diensten zoals eten klaar zetten, schoonmaakwerkzaamheden en hulp bieden bij bijvoorbeeld de jassen en schoenen aantrekken. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers zich helemaal richten op de kinderen. We werken met vaste oproep krachten die in eerste instantie het verlof, vakantie en ziekte van de vaste pedagogisch medewerkers opvangen. Om de continuïteit te waarborgen, wordt zoveel mogelijk dezelfde invalmedewerker op een groep ingezet. Indien er conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.