Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen ´t Zonnehoekje wordt pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. ´t Zonnehoekje is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.

Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. 
Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.
De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep of door de assistent leidinggevende. 

 

Alle Pedagogisch medewerkers in opleiding  binnen ´t Zonnehoekje zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).