Scholing personeel

De leidsters (en de invalkrachten) die bij KOV ’t Zonnehoekje werken zijn allemaal in het bezit van een MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang. Tevens hebben alle leidsters die werkzaam zijn bij KOV ’t Zonnehoekje, zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG )afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

 

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook

veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons

hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis

mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen.

Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.