Verklaring omtrent gedrag (VOG)

VOG (verklaring Goed gedrag) en continue screening

 

Het screenen verloopt als volgt:

 

  • De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren we of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. 
  • De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
  • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
  • De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.