Pedagogisch Coach

 

De pedagogisch coach wordt ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen begeleiden. Vanuit haar expertise heeft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting de professionele hulpverlening.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk!
Door inzet van een pedagogisch coach wordt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk gestimuleerd. Een pedagogisch coach zal de medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden.
De pedagogisch coach stimuleert pedagogisch medewerkers effectief en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Ieder jaar is er een coachplan voor elke locatie. Ouders kunnen het coachplan terug vinden in de flexkids ouderapp. 


Momenteel werken er twee pedagogisch coaches bij 't Zonnehoekje

Renate Rem Compas is de pedaggisch coach van de locaties:

- Haarlem

- Hoorn

 

Deborah van Iterson is de pedagogisch coach van de locaties:

- Amsterdam

- Alkmaar