Emotionele veiligheid

Er zijn drie bronnen van emotionele veiligheid te onderscheiden. Dit zijn:

  • Vaste en sensitieve verzorgers,
  • Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten.
  • Inrichting van de omgeving.

 

De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd doordat er altijd bekende volwassenen aanwezig zijn. Ook zijn er altijd bekende leeftijdsgenoten aanwezig. Tijdens het samenvoegen worden altijd de normen gehandhaafd die gelden voor de leidster-kind ratio. Daarnaast  houden we rekening met een minimum van 3½  m² vloeroppervlak per kind.