Brandveiligheid en ontruimingsoefening

Alle vestigingen van Kinderdagopvang 't Zonnehoekje voldoen aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de gemeente en brandweer. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Elk Vestiging heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat we het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er minimaal 2 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminder je zowel bij kinderen als bij pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Tevens is er dagelijks minimaal 1 BHV'ers op de vestigingen aanwezig.

 

Er worden jaarlijks praktijkoefening georganiseerd voor het personeel (de pedagogisch medewerkers) en de kinderen.

 

Dit kan in de volgende drie fasen:

  • Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd
  • Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd
  • Oefening geheel onaangekondigd.