Werken met Thema's

Thema gericht werken is spelenderwijs ontwikkelen

 

In onze kindercentrum wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema's concreet gestalte krijgen. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. Dit alles is gericht op de nieuwsgier en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vorm gegeven worden door pedagogisch medewerkers. Uitgaande van de belevingswereld van het kind als wel van de groep. Pedagogisch medewerkers hebben ook hier een voorbeeldfunctie en zullen gepast en actief deelnemen aan de activiteiten.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord/op de deur van de groep. Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hier op in, nemen initiatieven en stimuleren. Ouderparticipatie in deze wordt zeer gewaardeerd en wordt bevorder door ouders te betrekken bij en te kennen in het thema en de activiteiten.

 

Klik hier om onze jaar themakalender te bekijken