UK en PUK

Bij ´t Zonnehoekje krijgen de kinderen extra begeleiding op het gebied van taal. Onze werkwijze komt overeen met de meeste voorscholen. Wij hebben voor het programma Uk en Puk gekozen, omdat dit een programma is voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, het sluit aan bij de taalontwikkeling van:

 

  • - kinderen die nog niet taalvaardig zijn;
  • - kinderen die wel taalvaardig zijn, maar de taal nog niet goed kunnen toepassen;
  • - kinderen die taal goed begrijpen en toepassen.
  •  

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, die van onze groep naar de basisschool gaan, taalvaardig zijn. De kinderen worden voorbereid op de basisschool, zodat zij niet met een achterstand hoeven te beginnen. Uk en Puk werkt met vaste thema’s, deze thema’s zijn specifiek gericht op taal.

 

Daar wij de betrokkenheid van ouders, bij wat een kind bij ons doet, van grote waarde achten, geven wij de ouders door waar wij mee bezig zijn, zodat de ouders ook thuis met de peuter aan de slag kunnen.

 

Introductie en doelstellingen

Puk is een handpop, die een hoofdrol speelt in het Voorschoolse en Vroegschools educatie Programma (VVE)peuterplus programma Uk en Puk. Puk doet aan alles mee, waar de kinderen mee bezig zijn, dus Puk gaat ook spelen, helpen met opruimen, in de kring zitten, aan tafel zitten met eten en drinken en buitenspelen. Puk is dus eigenlijk één van de kinderen. Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal en dat is ook het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de kinderen stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt hierbij vooral op de vaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

 

Naast taal, worden ook vaardigheden als beginnend rekenen (meten, inzicht in cijfers, ruimtelijke oriëntatie) en sociaal communicatieve vaardigheden (aardig zijn tegen elkaar, omgaan met een taak kiezen, samen spelen, opkomen voor jezelf, omgaan met een ruzie) geoefend. Voor de kinderen, die al verder zijn dan de gemiddelde kind, zijn er extra opdrachten.

 

Dit zijn dus allemaal vaardigheden, die belangrijk zijn voor alle kinderen. Uk en Puk is dus niet alleen een taalprogramma, maar een taalprogramma, dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Neem eens een kijkje op de website van Uk & Puk. Ga naar de website