Coronavirus

Terug

15-03-2020

Beste ouders/ verzorgers,

Naar aanleiding van de zojuist gegeven persconferentie van minister Bruins en minister Slob op zondag 15 maart 2020 i.v.m.  het Coronavirus informeren wij u. We vragen u onderstaande berichtgeving met aandacht te lezen.

Onderstaande maatregelen zijn van 16 maart tot in ieder geval 6 april 2020 van kracht. Er betstaat een kans dat deze periode zal worden verlengd. Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderopvangorganisaties (KDV’s & BSO’s) met ingang van 16 maart 2020 te sluiten. Hierop is een uitzondering van toepassing voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan beide van de ouders een vitaal beroep uitoefent.

In het belang van onze maatschappij en de zorg voor onze ouderen en ander kwetsbare doelgroepen kunnen ouders die een vitaal beroep uitoefenen op ons blijven rekenen. Onze KDV’s en BSO’s blijven geopend voor hen.  De KDV’s  en BSO’s zullen op de gebruikelijke tijden geopend zijn. Voor de KDV’s is dit van 7.00 uur tot 19.00 en de BSO is dit van 14.00 tot uiterlijk 19.00 uur.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen ouders, die een vitaal beroep uitoefenen, om ons te mailen zodat wij rekening kunnen houden met het aantal kinderen dat naar de opvang gebracht wordt, waarna wij onze planning hierop zullen aanpassen. U kun uw mail sturen naar info@zonnehoekje.com. Mocht u uw kind niet brengen dan verzoeken wij u uw kind af te melden via het vaste nummer van de locatie.

Afhankelijk van het aantal kinderen dat naar de opvang wordt gebracht is het mogelijk dat wij ervoor kiezen om groepen/ locaties samen te voegen. Zodra wij hiervan een goed beeld hebben informeren wij u hierover. Tot die tijd kunt u uw kind(eren) naar de eigen locatie brengen.  Wij zullen u dan ook vragen om een toestemmingsformulier voor het samenvoegen te ondertekenen.

Welke beroepsgroepen vallen onder de vitale beroepen?

- Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.


- Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.


- Openbaar vervoer.


- Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.


- Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.


- Vervoer van afval en vuilnis.


- Kinderopvang.


- Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.


- Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):


* Meldkamerprocessen


* Brandweerzorg


* Ambulancezorg


* GHOR


* Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s


* Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).


U valt niet onder de vitale beroepsgroep, wat betekent dit voor u als ouder?

De overheid heeft besloten dat u geen gebruik kunt maken van de opvang en uw kind thuis moet houden. Zodra de maatregelen vervallen en de gezondheidssituatie in ons land het weer toelaat,
is uw kind uiteraard weer van harte welkom. Gedurende de periode dat wij geen opvang kunnen bieden zullen wij de plek van uw kind uiteraard gereserveerd houden. Uw contract blijft in stand.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met: info@zonnehoekje.com . Wij streven ernaar zo snel mogelijk te reageren en houden u op de hoogte. Tot slot willen wij alle ouders/ verzorgers heel erg bedanken voor uw begrip en medewerking tijdens deze uitzonderlijke situatie. Ook willen wij specifiek heel veel dank uitspreken naar onze collega’s die de komende weken deze klus op een verantwoorde wijze zullen gaan klaren met elkaar.

Wij hopen u allemaal in april weer te mogen ontvangen in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

M. Polat