Tarieven

Betalen

Betalen geschiedt altijd volgens automatische incasso. Incasso vindt rond de 26ste van de maand van opvang plaats. Wij streven ernaar om facturen zoveel mogelijk per e-mail te versturen.

 

Betalen in termijnen

Bij een jaarcontract betaalt u in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Incidentele opvang en extra’s worden apart gefactureerd. Als u een bso-contract heeft inclusief vakantie, worden de uren voor de vakantie over het hele jaar verdeeld. De reden hiervoor is dat de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ook over het hele jaar verdeeld wordt. Bovendien geeft het merendeel van de ouders de voorkeur aan gelijke termijnen in plaats van pieken in de juist zo dure zomermaanden.


Wilt u weten hoeveel u terug krijgt van de belastingdienst maak dan hier uw proefberekening://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Deze proefberekening kunt u invullen met uw persoonlijke gegevens, hierdoor kunt u berekenen wat u in uw situatie vergoed krijgt voor kinderopvangtoeslag. 

Voor vragen wordt een callcentrum ingesteld. Het nummer is 0800 – 0543.

 

Facturatie en betalen

Zonnehoekje factureert altijd vooruit van de maand en werkt uitsluitend via automatische incasso. Omstreeks de 22e van de maand worden de facturen per e-mail verzonden. de incasso’s worden de omstreeks de 28e van de maand uitgevoerd. Goed om te weten is dat de belastingdienst de kinderopvangtoeslag altijd rond de 20e van de maand aan u over maakt, ook zij betalen vooruit. Houd er wel rekening mee dat de belastingdienst 6 tot 8 weken nodig heeft om uw aanvraag van kinderopvangtoeslag te verwerken.


Zodra een factuur niet betaald wordt of de incasso heeft niet plaats kunnen vinden, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Indien u de betaling van de opvang blijft uitstellen, kunnen wij in het uiterste geval besluiten de opvang stop te zetten. U wordt hier altijd persoonlijk over geïnformeerd. Voor vragen over facturen neemt u contact op met de manager van de vestiging. Indien de manager u niet kan helpen kunt u contact opnemen met de afdeling financiën via een email naar administratie@zonnehoekje.com