Grote Beer KDV Hoorn

Vanuit wet- en regelgeving is voorgeschreven dat de dagopvang (KDV) plaatsvindt in zogenaamde ‘stamgroepen’. Dit zijn vaste groepen kinderen op het KDV, die worden opgevangen in een passend ingerichte stamgroepruimte met vaste PM-ers.

Daarnaast geldt de regel dat er minimaal 3,5 m2 aan binnenspeelruimte en 3 m2 aan buitenspeelruimte per kind beschikbaar moet zijn.

 

Op onze locatie in Hoorn is één stamgroep (verticale groep) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Wij kunnen op deze groep per dag maximaal 14 kinderen opvangen. Zij worden opgevangen door een, twee of drie ( afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en aantal kinderen) vaste pedagogisch medewerkers

Ook wettelijk voorgeschreven is het aantal PM-ers (PM-ers) dat minimaal ingezet moet worden bij aanwezigheid van een bepaald aantal kinderen. Wij zetten op grond hiervan in.

Noot: Voor het bepalen van de PKR maken wij gebruik van de online rekentool (//1ratio.nl).

 

Als er op basis van het aantal kinderen  de inzet van maar 1 PM-er vereist is en er verder niemand anders in het pand aanwezig is, moeten wij een achterwacht inzetten die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.