Sport BSO Grote Beer

Naast een veilige en huiselijke BSO vinden wij dat het met

plezier deelnemen aan een sportieve activiteit belangrijk is.

Over het algemeen vinden kinderen het leuk om lekker actief

bezig te zijn en te bewegen. Het beoefenen van sport is niet

alleen leuk en gezond, maar ook nog eens leerzaam, waarbij

het sociale aspect heel belangrijk is. Uitgangspunt is dan ook nooit  de prestatie maar een positieve sportbeleving. Elk kind sport bij ons op een niveau wat past bij zijn/haar ontwikkelingsniveau. Sport zien wij dan ook als middel om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

 

Zwemles

In samenwerking met zwembad zwembad de Waterhoorn in Hoorn is het

mogelijk zwemlessen te volgen via de BSO. Kinderen kunnen worden

aangemeld via de BSO. De les is iedere donderdag (behalve in de

zomervakantie) van 16.45 – 18.00 uur. De lessen worden aangeboden

volgens een individueel leersysteem, wat inhoudt dat de kinderen individueel

doorstromen naar een volgend groepje als een kind de vaardigheden

beheerst van een bepaald lespunt. Er hoeft niet te worden gewacht

tot alle kinderen uit die groep aan de eindtermen voldoen.

 

De les wordt gegeven door ervaren en bekwame zweminstructeurs van  

de Waterhoorn in Hoorn. Zij bekijken ook in welke groep uw kind komt en regelen verder de zaken rondom de lessen, het afzwemmen en het zwemdiploma.

 

Pedagogisch medewerkers van de BSO halen de kinderen op van school en nemen de kinderen mee naar ‘t Zonnehoekje. Op de locatie krijgen de kinderen een warme maaltijd. Rond 16.45 uur gaan de kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar de Waterhoorn. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van ons busje, deze wordt bestuurd door een pedagogisch medewerker. Na de zwemles gaan ze met z’n allen terug naar ’t Zonnehoekje, daar worden de kinderen opgehaald door de ouders.

 

Kickboksen

Iedere dinsdag (behalve in schoolvakanties) komt kickboksleraar 'Clyde Petres' kickboksles geven aan de kinderen die daaraan mee willen doen. Deze kickboksles vindt plaats in de ruimte van BSO groep 2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gevaarlijke situatie leren inschatten en dat zij zichzelf kunnen

verdedigen. De basisbeginselen van een vechtsport leren is goed om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten,  goed voor het verbeteren van

hun coördinatie, conditie, motoriek en sociale contacten. Dat zij daarbij op een juiste wijze les krijgen, waarbij de nadruk steeds ligt op het respectvol

met elkaar omgaan lichaamsbeweging, veiligheid en plezier, spreekt voor zich.